Privilegium är när du tror att något inte är ett problem eftersom det inte är ett problem för dig personligen.

En animerad serie och kortfilm av Malin Erixon. Baserat på intervjuer med personer som alla uppfyller kriterierna: vita män runt 40, i syfte att undersöka hur de uppfattar sin egen position i samhället. Här blandas satir och allvar när dokumentärt ljudmaterial möter fiktiva karaktärer.

Besök www.ganzanderes.com/ganskabra för mer info.